Orodje za spletno izdelavo grafikonov
Domov

Zloženi funilni grafikon

uporaba

Osnovna grafikona ranljivosti sta postavljena drug nad drugim, da prikažeta primerjalni učinek, ki je primeren za analizo procesov s številnimi poslovnimi procesi in analizo stopnje konverzije vsakega koraka.