Orodje za spletno izdelavo grafikonov
Domov

Pravokotno drevo držav in mest v ZDA

uporaba

Ustrezni položaj držav in mest v Združenih državah Amerike je prikazan s pravokotnim drevesnim diagramom, hierarhija in porazdelitev ustreznih podatkovnih struktur pa sta prikazana v scenariju.