Orodje za spletno izdelavo grafikonov
Domov

Ring Rose Pie

uporaba

Vrtnični grafikon je druga oblika tortnega grafikona. Značilnost tortnega grafikona se ohrani. Velikost ventilatorja je povečana. Na podlagi krožnega grafikona je"Nightingale Chart"mogoče konfigurirati kot merilo in velikost. Primeren je za prizorišče distribucije podatkov in strukturne analize