Narzędzie do tworzenia wykresów online
Home

SKALA SKALA SKALA SKALA SKALA

stosowanie

Rozmiar wykresu rozproszonego jest proporcjonalny do wartości. Im większa jest wartość, tym większa będzie kropka. Nadaje się do obserwowania ogólnego trendu danych