Narzędzie do tworzenia wykresów online
Home

Wykres znaczników krzywych

stosowanie

Niektóre ikony można skonfigurować na węzłach wykresu krzywego i wykresu liniowego, aby kombinacja ikon i etykiet była bardziej wizualna. Jednocześnie można wybrać średnią ruchomą. Można skonfigurować tylko opis funkcji