Online nástroj pro tvorbu grafů
Domů

rozptylový graf

Rozptylový graf slouží k zobrazení korelace a distribuce dat a obecný trend dat je prezentován prostřednictvím změn dvou proměnných na ose XY

Scatter plot
Scatter plotVidíte
Plocha rozptylu s vysokou hustotou
Plocha rozptylu s vysokou hustotouVidíte
ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLA
ŠKOLA ŠKOLA ŠKOLAVidíte
Dynamický rozptylový graf
Dynamický rozptylový grafVidíte